Portfolio Galeria

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Papier.

Irena I. Imanska – Acryl, Papier.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 30 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 30 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand,40 X 30 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand,40 X 30 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Druck, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Druck, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena Imańska

Irena I. Imanska – Acryl, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 40 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 40 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Kalle - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Kalle – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Leinwand, 25 X 21 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Leinwand, 25 X 21 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Druck, Leinwand 30 X 30 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Druck, Leinwand 30 X 30 Cm.

IIrena I. Imanska - Acryl, Druck, Leinwand, 30 X 30 Cm.

IIrena I. Imanska – Acryl, Druck, Leinwand, 30 X 30 Cm.

IRENA IZABELA IMANSKA - akryl i fresco na płótnie - 30 cm x40 cm

IRENA IZABELA IMANSKA – akryl i fresco na płótnie – 30 cm x40 cm

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand,40X 30 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand,40X 30 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 27 X 19,5 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 27 X 19,5 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Leinwand, 25 X 21 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Leinwand, 25 X 21 Cm.

Irena Imańska

Irena Izabela Imanska, Acryl und Fresco mit Leinen

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand,

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand,

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 50 X 70 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 50 X 70 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand,50 X 70 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand,50 X 70 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 30 X 40 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Druck, Leinwand, 40X 30 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Druck, Leinwand, 40X 30 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Akryl, Fresco, Płótno, 25 X 25 cm.

Irena I. Imanska – Akryl, Fresco, Płótno, 25 X 25 cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 40 X 30 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 40 X 30 Cm.

Irena I. Imanska - Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena I. Imanska – Acryl, Fresco, Leinwand, 25 X 25 Cm.

Irena Imańska

Irena Izabela Imanska, Acryl und Fresco mit Leinen

100_3722

 

 

Najnowsze wpisy